Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
16 Февруари 2016

     „Лесто Продукт“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1026-С01 „Инвестиция за производство на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

     Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието чрез доставка и монтаж на оборудване и внедряване на специализиран софтуер за производство на метални компоненти за мултинационални машиностроителни фирми – лидери в своя сегмент.

     Чрез реализацията на проекта „Лесто Продукт“ ЕООД ще разшири капацитета си за производство на настоящата гама продукти, ще осигури постоянно върхово качество, изискуемо в машиностроенето, при още по-конкурентни цени, ще изпълнява по-големи по обем поръчки в по-кратки срокове. Проектът ще допринесе за укрепване на експортния потенциал на компанията, като прогнозното увеличение на средните генерирани приходи от износ за период от 3 години след изпълнение на проекта е над 26%.

Обща стойност на проекта: 922 098,00 лева, от които 548 648,32 лева европейско и 96 820, 28 лева национално съфинансиране.

към всички новини