Лазерно рязане

Описание

Лазерното рязане е технология за обработване на метали и индустриални компоненти с различни размери и твърдост. Технологията се отличава с висока точност и гъвкавост и позволява значително увеличение на производителността на процесите.

Лазерното рязане има широко приложение в рязането на листови материали и дава възможност да се изрязват детайли с всякакъв контур и различно ниво на сложност с точност до ±0.05мм.

Машините са напълно или полу-автоматизирани и имат висок скорост на работа. Лазерният лъч не влияе на явната деформация на метала и позволява да се получи минимална площ на разреза с почти напълно отсъствие на деформации на краищата. Получените отпадни продукти се отстраняват чрез струя газ, в резултат на което се получава гладка повърхност.

 

виж всички услуги, които предлага Лесто продукт