Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”:

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”:

Описание

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”:


1. Обособена позиция   1:    Придобиване и въвеждане на Система за управление на изпълнението MES и интеграция с Infor LN- 1 бр.;
2. Обособена позиция   2:    Софтуер за управление на бази данни - 1 бр., Операционна система за сървър - 2бр.;
3. Обособена позиция   3:    Индустриален таблет - 7 бр.;
4. Обособена позиция   4:    Бекъп сървър - 1 бр., Сървър за инсталация - 1 бр.;
5. Обособена позиция   5:    Придобиване и въвеждане на Система за детайлно производствено планиране APS и интеграция с Infor LN- 1 бр. и
6. Обособена позиция   6:    Услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен Модул за Управление на отпадъците от дейността 1 бр.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти