Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”

Описание

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”:

Софтуер за управление на бази данни - 1 бр., Операционна система за сървър - 2бр.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти