Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

Описание

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

  1. Придобиване и внедряване на Софтуер за управление на бази данни - 1 бр.;
  2. Операционна система за сървър - 2бр.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти