ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.077-0738-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.077-0738-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Описание

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.077-0738-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 27.01.2021г.

Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти