ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на бенефициент „ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на проект по ОП \

Описание

Във връзка с реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0246-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Лесто Продукт“ ЕООД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ръководството на дружеството ще организира и проведе 2 информационни събития, съгласно указанията на Единния наръчник на бенефициента за визуализация 2014 – 2020.

С цел намаляване риска от разпространение на вируса COVID-19, информационните дни ще се проведат на 21 и 22 януари 2021 г. от 16.00 ч., чрез дистанционна форма на присъствие, през Skype.

С оглед на това, ако проявявате интерес, моля, потвърдете на електронна поща: gladnishki@lestoproduct.com  участие в един от двата посочени дни, като посочите име и фамилия на участника и регистрация в Skype – потребителско име. Представените координати ще бъдат използвани единствено за целите на работните срещи. В деня, в който сте заявили присъствие, ще бъдете присъединен/а към информационното събитие в Skype.

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти