Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери, по следните обособени позиции:

Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери, по следните обособени позиции:

Описание

Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери, по следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Абкант преса - 1 брой;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Струг с ЦПУ - 1 брой;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Вертикален обработващ център с ЦПУ - 1 брой;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Софтуер за инженерно проектиране - 4 лиценза

Документ : изтегли файл

Партньори :

Виж всички проекти