Safan Е-Brake

Описание

Safan


Огъващата машина Safan, серия Е-Brake, с техническия си дизайн е единствената по вида си на пазара. Характерното за тази машина е, че се задвижва от серво-мотори с директно захранване, което в комбинация със здрави зъбчати ремъци, създава система подобна на конвейерен механизъм.

Специалната конструкция на aбканта позволява поемането на голямо натоварване, а деформациште са сведени до абсолютен минимум. Разпределението на силата е по цялата дължина на повърхността, а не само в 2 точки, както е при хидравличните машини, което гарантира огъване с равномерен ъгъл по дължината на огъвката.

Контролната система позволява цифрова настройка на всички параметри на огъване чрез набор от инструменти. Абкантът има 6 CNC цифрово контролирани оси и сила на натиск от 100 кN. Системата може да бъде много лесно програмирана поради „самообучаваща се” база данни за материали, инструменти и вече изпълнявани операции.

Огъващата машина има детектор на натоварването, който в случай на използване от страна на оператора на материал с различна от предварително зададената дебелина (например заготовка с дебелина 1,5 мм вместо такава с дебелина 1,0 мм), то машината автоматично спира работа.

Техническа информация

Moдел: Safan Е-Brake 100-3100 CNC bending machine
Макс. дължина на огъвката: 3 100 мм*
Макс. дебелина на ламарината: 12 мм*
Точност на движението по ос Y ± 0,01 мм
Точност на позициониращите стопори ± 0,02 мм

*Максималната дължина на огъвката зависи от дебелината на материала. При 12мм дебелина на материала максималната дължина на огъвката е 0, 5м

Услуги :

виж всички машини